اینترفریز محصولات

ماشین یخ ساز

توضيح فارسي : ماشین های یخسازی كه توسط این شركت عرضه میشوند در انواع زیر میباشند .
1- تولید كننده یخ خرد ( Chip Ice )
2- تولید كننده یخ ریز ( Flake Ice )
3- تولید كننده پوره یخ ( Flow Ice )
4- تولید كننده انواع یخ بهداشتی
5- تولید كننده یخ قالبی ( Block Ice )بهداشتی
ظرفیت های تولید یخ از 500 كیلو در ساعت تا 50000 كیلوگرم در ساعت برای هر دستگاه مولد یخ بوده و با تركیب آنها ظرفیت های بالاتر قابل حصول میباشد .
انتخاب هر یك از انواع یخساز به نوع كار برد یخ بستگی داشته و در صورت مشخص شدن این شركت یخساز مناسب را پیشنهاد مینماید .
مصارف عمده یخ خرد و یخ ریز در موارد زیر میباشد :
• صنایع غذائی
• عمل آوری محصولات دریائی نظیر ماهی و
• میگو
• كشتارگاههای طیور
• صنایع شیمیائی
• صنایع ساختمانی از جمله سرد كردن بتن
• این نوع یخسازها با كانتینر سیلوی یخ و تجهیزات جابجائی و انتقال یخ نیز عرضه میگردند .
• پوره یخ بعنوان سرد كننده سریع برای سرد كردن فوری ماهی و میگو و سایر مواد غذائی كار برد دارد .
• یخ لوله ای شكل را بعنوان یك یخ كاملا بهداشتی و با تولید اتوماتیك میتوان بصورت بسته بندی جهت مصارف عمومی برای سرد كردن آب و نوشابه و یا سرد نگهداشتن مواد غذائی در همه موارد از جمله هنگام سفرمورد استفاده قرارداد .
• یخ قالبی برای خنك كردن غیر مستقیم محصولات غذائی بكاررفته و عمدتا در بنادر صیادی در لنج های ماهیگیری با روش سنتی بار گیری شده و در طول سفر برای سرد كردن محصولات صید شده بكار میرود .
• ماشین های یخساز با انواع مبرد ها و از جمله با مبرد آمونیاك كار میكنند .

نام دستگاه یخساز :

ماشین یخ ساز

عکس کوچک 1 :

files\8512\Products\70085-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8512\Products\70085-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8512\Products\70085-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

2188

محصولات اینترفریز