درباره اینترفریز
ليست تعدادي از كارهاي اجرا شده توسط شركت اينتر فريز
اجراي ساختمان و ماشين آلات كارخانه يخسازي 25 تني واقع در بندر ديلم
اجراي تاسيسات سردخانه ها و سيستم توليد آب سرد كارخانجات شير پاستوريزه شهرستان هاي زنجان , همدان و خرم آباد در فاز اول سال 1359
اجراي تاسيسات و نصب و راه اندازي سردخانه 5000 تني دو مداره رضا و كارخانه يخسازي و ديزل ژنراتورهاي مربوطه واقع در قوچان
تجديد و نوسازي تاسيسات سردخانه 2000 تني ميوه استقلال و ارتباط آن با سردخانه 16000 تني واقع در تهران
اجراي تاسيسات و نصب و راه اندازي ماشين آلات و عايقكاري سردخانه 5000 تني ميوه شركت تهران عاجكو تحت پوشش شركت كٌسترش خدمات بازركٌاني واقع در قريه بردآباد شهريار تهران
ساخت و نصب و راه اندازي 6 واحد خنك كننده كمپرسور هاي كارخانه واكٌن پارس واقع در اراك
تعميرات اساسي و راه اندازي سردخانه 2000 تني كٌوشت و ميوه مجتمع صنعتي كٌوشت لرستان واقع در خرم آباد
راه اندازي سردخانه 5000 تني فريجيران واقع در انديمشك
اجراي تاسيسات , نصب ماشين آلات و راه اندازي سردخانه ده هزار تني دو مداره شركت ترابري كاروان تحت پوشش شركت سهامي كٌسترش خدمات بازركٌاني واقع در شهريار تهران
اجراي تاسيسات و تهيه و نصب ماشين آلات و عايقكاري سردخانه يكصد تني شهرداري هفتكٌل
عمليات ساختماني - طرح و تهيه و نصب و راه اندازي و اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و راه اندازي واحد بسته بندي و نكٌهداري خاويار شبلات ايران واقع در تهران
اجراي تاسيسات و نصب و راه اندازي ماشين آلات سردخانه زير صفر و بالاي صفر نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران واقع در جزيره خارك
اجراي تاسيسات و نصب و راه اندازي ماشين آلات و ساخت لوازم كارخانه يخسازي 60 تني و سردخانه 200 تني شركت يخ ساحل واقع در تنكابن
اجراي تاسيسات و تامين و نصب ماشين آلات و ساخت و راه اندازي كارخانه يخ 40 تني شركت برودت سمنان واقع در استان سمنان
اجراي تاسيسات وتامين و نصب و راه اندازي ماشين آلات و ساخت لوازم كارخانه يخساري 60 تني شركت جاسك بندر واقع در استان هرمزكٌان
اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و راه اندازي سردخانه 1500 تني شركت تْابت ساز واقع در قم
احداِتْ واحد بسته بندي و نكٌهداري خاويار شيلات ايران واقع در نوشهر
اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و نصب و راه اندازي ماشين آلات سردخانه يكهزار تني شركت سهامي خاص مواد غذايي پيچك واقع در قريه بردآباد شهريار
اجراي تاسيسات و تامين ماشين آلات و نصب و راه اندازي كارخانه يخ 30 تني شركت بجنورد كوتْر واقع در بجنورد ( منطقه آشخانه )
ساخت و حمل و نصب و راه اندازي سردخانه و يخساز پيش ساخته 3 تني مجتمع معدني سنكٌ آهن چادر ملو واقع در حومه يزد
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي سردخانه 3000 تني شركت سردخانه ميوه غرب واقع در همدان
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي سردخانه 2000 تني شركت آبتين واقع در سبزوار
تامين ماشين آلات و تجهيزات سردخانه3000 تني شركت سلدا واقع در اروميه
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي يخسازي 40 تني مهدي واقع در دامغان
تامين ماشين آلات و تجهيزات سردخانه 1000 تني كشت و صنعت جيرفت واقع در علي آباد جيرفت
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي سردخانه كنسانتره شركت نوش مازندران واقع در منطقه كترا مازندران
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي سردخانه و سيستم انجماد آبزيان شركت كشت و صنعت آبدشت شرق واقع در بندر عباس
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي كارخانه يخسازي120 تني آقاي ابراهيم بيباك واقع در كنارك
تامين ماشين آلات و تجهيزات و نصب و راه اندازي سردخانه 5000 تني شهرضا واقع در استان اصفهان
تامين ماشين الات و تجهيزات سردخانه كنسانتره شهد آب اروميه
تامين تجهيزات و اجراي سردخانه 250 تني شركت خزر توليد واقع در سنكٌاچين بندر انزلي
ساخت و حمل ونصب و راه اندازي واحد هاي يخساز مجتمع آلومينيوم المهدي واقع در بندر عباس
طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي تونل انجماد ماهي جهت شركت خزر توليد واقع در سنكٌا چين بندر انزلي
طراحي , تامين و ساخت و نصب و راه اندازي تونل انجماد - آب سرد كن و سردخانه هاي كشتاركٌاه صنعتي شركت قزوين مرغ واقع در قزوين
تامين ماشين آلات و تجهيزات سردخانه 2000 تني شركت كشت و صنعت عباس آباد واقع در عباس آباد كرج
طراحي و تامين و ساخت ماشين آلات و نصب و راه اندازي تجهيزات سيستم برودتي كارخانه پنير شهر كرد متعلق به شركت صنايع غذايي شاهد
طراحي , تامين و ساخت و نصب و راه اندازي سيستم انجماد ونكٌهداري فرآورده هاي دريايي شركت آبزيان مهتاب واقع در بوشهر
طراحي , تامين ماشين آلات و ساخت تجهيزات و نصب و راه اندازي توسعه سردخانه هاي نكٌهداري پنير كارخانه پنير چوبيندر قزوين متعلق به شركت صنايع غذايي شاهد
طراحي , تامين ماشين آلات و ساخت چيلر آمونياكي خنك كننده محلول پروپيلين كٌليكول شركت روغن نباتي پارس قو
طراحي , تامين ماشين آلات و ساخت چيلر آمونياكي خنك كننده محلول پروپيلين كٌليكول شركت روغن نباتي كٌلناز كرمان
طراحي ، ساخت و نصب و راه اندازي چيلر خنك كننده محلول اتيلين گليكول كارخانه نوشابه سازي خوش طعم قم
طراحي ، ساخت تجهيزات و نصب و راه اندازي تاسيسات برودتي واحد عمل آوري و انجماد محصولات دريايي شركت ماهيران واقع در استان بوشهر
طراحي ، ساخت تجهيزات و نصب و راه اندازي تاسيسات برودتي واحد عمل آوري و انجماد محصولات دريايي شركت كشت و صنعت بوشهر واقع در بندر گناوه
طراحي ، ساخت و راه اندازي چيلر مخصوص دستگاه بليستر شركت دارو سازي جابر ابن حيان
طراحي – تامين ماشين آلات و تجهيزات و اجراي تاسيسات برودتي واحد عمل آوري و انجماد آبزيان شركت فرآورده هاي دريائي آرش بوشهر
طراحي – تامين ماشين آلات و تجهيزات و ساخت چيلر آمونياكي – خنك كننده محلول پروپيلين گليكول براي شركت روغن نباتي نهان گل واقع در استان اصفهان
طراحي – تامين ماشين آلات و تجهيزات و اجراي سيستم تبريد واحد عمل آوري و انجماد آبزيان شركت مرجان نور بوشهر واقع در شهرك صنعتي بوشهر
طراحي – تامين ماشين آلات و تجهيزات سيستم تبريد واحد عمل آوري شركت تبريد محاسب واقع در چويبده آبادان
طراحي و تامين ماشين الات و تجهيزات سردخانه 16000 تني شركت كشاورزي پيوند پرهام واقع در استان زنجان
طراحي و تامين ماشين الات و تجهيزات سيستم انجماد و نگهداري و يخسازهاي كشتارگاه صنعتي شركت آمل طيور واقع در استان مازندران
طراحي و تامين تجهيزات و ساخت چيلر آمونياكي خنك كننده محلول پروپيلين گليكول براي شركت روغن نباتي فرجام پژوه واقع در استان زنجان
درباره اینترفریز